Vision

ALBOA – en forening med mening og meninger

Hvad er visionen for en boligforening, som har over 75 år på bagen? For at kunne svare klart på det spørgsmål arbejdede ALBOA i 2016 og 2017 med at formulere en mission og vision. Det skete gennem temamøder og workshops for alle interesserede beboerdemokrater.

 

ALBOAs repræsentantskab godkendte mission/vision den 27. maj 2017 - se visions-missions oversigt hèr

 

Derfor arbejder vi i dag efter denne vision:

 

"Bolig og fællesskab for fremtiden"

Om Alboa 2

Vores vision angiver, at fokus er på boliger, som vi bygger, renoverer, udlejer og driver. Men vi gør det i et fællesskab bestående af hver afdelings beboere, afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, som foretager prioriteringer på tværs.

 

Fællesskabet er omdrejningspunktet for os, fordi hver eneste afdeling juridisk og økonomisk har hvilet på fællesskabet siden deres oprettelse, men vi gør det anderledes end i det private boligbyggeri. Helt anderlededes. Fællesskabet giver den almene sektor en særstilling i det danske samfund.

 

Hos os er der ingen friværdi – i stedet har vi økonomisk solidaritet i tiden og over tiden.

 

Hvert år træffer beboermødet fælles beslutninger om afdelingens drift, og store renoveringsprojekter med mange beslutninger om den praktiske gennemførelse hører også hjemme på beboermødet – vores beboerdemokrati. Det er vores fællesskab her og nu eller med andre ord i ”tiden”.

 

Den almene sektor i Danmark udgør også et økonomisk fællesskab, fordi alle boligafdelinger er bundet økonomisk sammen i Landsbyggefonden, og fordi hver boligorganisation har en solidarisk dispositionsfond. De afdelinger, der har betalt deres gæld tilbage, fortsætter med at betale deres husleje ind til Landsbyggefonden og dispositionsfondene i hver boligorganisation. Med disse midler hjælper fællesskabet nødlidende afdelinger med dyre renoveringer, der ellers ville gøre huslejeniveauet alt for højt. Det er solidaritet ”over tiden” mellem gamle og nyere afdelinger. Vi taler aldrig om friværdi, vi taler om fællesskab.


I ALBOA har vi hver dag en opgave i at gøre dette fællesskab moderne og tidssvarende. Det er visionen. Og det er den opgave, som vores strategi- og handlingsplanen går ind i.

 

Både bolig og fællesskab skal finde deres form i vores tid. Renovering og modernisering af boligerne er en kerneopgave for ALBOA. Men vi skal også modernisere vores fællesskab. Det gælder alt fra boligernes fysiske indretning til nye fællesskaber, over vores mødeformer og beslutningsprocesser til nye samværsformer med nye fælles aktiviteter for beboerne.

 

Se ALBOAs vision-missions oversigt hèr

 

Herunder kan du se en kort film fra et af de mange møder, som ALBOA holdt for at finde frem til vision og mission.